Projelerim ve Başarı Hikayem

Aşağıda iş hayatım boyunca çalıştığım firmalarda yaptığım projelerin kısa bir şekilde içeriklerini açıklamaya çalıştım. Sıkıcı olmaması açısından çok fazla detaya inemedim. Ayrıca çalıştığım firmalar için herhangi bir sorun olmaması açısından firma isimlerini gizli tutarak yazmaya dikkat ettim.

Tabi tüm yaptığım çalışmaları yazmam imkansız olduğundan sadece bana ve firmaya değer katan, önemsediğim uygulamaları yazmaya çalıştım. Anlatmakta ne kadar başarılı olduğumu bilmiyorum, sürçülisan etmişsem affola. 

Workcube ERP Danışmanlığı Süreci

Toplamda 3 adet firmaya workcube ürünü için uyarlama, raporlama ve yazılım geliştirme desteği verildi. Göreve başladığımda bu firmalardan iki tanesi üretim hariç programın diğer operasyonlarını sistem üzerinden kullanırken üçüncü firma ise henüz hiçbir operasyonunda canlıya geçmemişti.

İlgili firmalarla yoğun çalışmalar neticesinde birçok irili ufaklı proje gerçekleştirildi. Görevden ayrıldığımda 3 firmanın da üretim dahil sistemin tamamını kullanır durumda olduğu ve stoklarını büyük oranda tutturduğu bir seviyeye gelmiş bulunmaktaydık. Ayrıca bir firmada mal kabul ve sevkiyatların sayımlarının el terminali ile yapılması seviyesine kadar ulaşıldı.

Belediyeler için Kurum İçi Portal Hazırlanması Süreci

Asp.Net ve JQuery teknolojileri kullanarak bir kurum içi portal yazılımı gerçekleştirildi. İlgili portal üzerinde belediyenin tüm uygulamalarını bir araya toplayan kısmının haricinde, kullanıcıların kendi aralarında online yazışması, birbirine not bırakması, görev ve hatırlatıcı oluşturmaları, mail alıp göndermeleri gibi daha birçok aktivitenin yazılımı yapıldı.

Sharepoint Yazılım Havuzu Projesi

Sharepoint üzerinde çalışan ve firmada kullanılan tüm rapor ve programların tek çatı altında toplanarak yetkilendirmesinin online olarak yapıldığı web ara yüzlü bir platform oluşturulması sağlandı. Proje, alt yapı olarak sharepoint kullanmakla birlikte, ara yüzü Asp.Net ve JQuery ile geliştirildi.

Kimyasal Numune Test Süreç Otomasyonu

Sharepoint üzerinde geliştirilen bu projede bilfiil yazılımcı olarak bulunmasam da projenin firma tarafındaki yöneticisi ve analizcisi konumunda yer aldım. Burada firmaya gelen kimyasal malzemelerden alınan numunelerin barkod verilerek numaralandırılması, önceden belirlenen proseslere göre testlerinin yapılması, ilgili testlerin paralel ve seri kısımlarının süreçlerinin ve sonuçlarının takip edilmesi, ilgili dış kullanıcıların numune süreçlerini ve numunenin son durumun görebilmesi ve işin sonunda testlerden elde edilen puanların toplanarak numuneye bir onay, şartlı kabul ve red değeri üretilmesi işlemi yapıldı.

Bitmiş Ürün ve Arge Ürünü Test Süreç Otomasyonu

Sharepoint üzerinde geliştirilen bu projenin hem analizi hem yazılması tamamen tarafımdan gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı, bitmiş ürünlerin ve çoğu zamanda arge amaçlı ürünlerin son kullanıcıdaki yıpranma ve malzeme koruma değerlerinin tespit edilmesi için önceden belirlenmiş bir takım testlere sokulması ve ürünün paralel ve seri test süreçlerinin takip edilerek değerlerinin girilmesinin sağlanması ve testin sahibine çıkan değerlerin raporlanması işleminin yapılmasını sağlamaktır.

Kurum İçi Kaynaklara Erişim Projesi (Web Service Üzerinden)

Firmada kullanılan çok sayıda veritabanına (MSSQL, Oracle, DB2, SyBase, MySQL) bağlanan çeşitli rapor ve programların kullanılması için her kullanıcının bilgisayarına veritabanına erişim için gerekli istemci araçlarının (provider) yüklenmesinin önüne geçilmesi sağlandı (özellikle lisans gerektiren providerlar için). Kullanıcıların sisteme direk erişmesi işleminin yerine bir sanal sunucu üzerine tüm veri tabanlarına erişip veriyi listeleme ve ekleme işlemlerini yapabilen bir web service yazıldı. Kullanıcı tarafındaki uygulamaların veritabanına direk ulaşamadığı durumda webservice üzerinden gelerek ilgili sorgulamaların yapılması sağlandı.

Sadece veritabanı ile sınırlı kalmayıp web servis üzerine loglama, mail gönderme gibi işlemler de eklenerek tüm bu yapıların tek merkezden yönetilmesi, gerekli değişikliklerin diğer yazılımların etkilenmeden bir merkezden yapılması kolaylığı sağlandı.

İlgili yazılımlar bir çatı (framework) haline getirilerek yazılımcılar tüm bu süreçlerin detaylarından soyutlandı. Veritabanı sorgularında SistemAdi.Select formatındaki metotlara göndererek bağlantı bilgilerini bilmeye gerek kalmadan sorgulama yapılması, log metotları kullanılarak arkada çalışan mekanizmanın detayları bilinmeden loglama işlemlerinin yapılması ve mail/sms gönderme metotları kullanarak sunucu bağlantı bilgileri, kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgileri bilmeden mail gönderebilmeleri gibi birçok yazılımsal kolaylık sağlandı.

Entegrasyonlar Projeleri

İş emrinde belirtilen ve üretilmesi gereken ürünlerin ilgili üretim cihaza tanımlanması ortalama 10 dakika gibi bir süre alıyorken, bu ürünlerin bilgileri ERP üzerinden çekilerek ilgili tezgaha, üretici firmasının sağladığı arayüzler üzerinden aktarılması işlemi yapıldı ve süre saniyeler mertebesine indirildi.

Bakım programına manuel olarak girişi yapılan üretim bilgilerine göre makinelerin planlı bakım zamanları hesaplanıyor fakat bu işlem ilgili personelin saatlerini alıyordu. Üretim bilgilerinin hangi cihazdan geldiği bilgisi özetlenerek ilgili bakım programına yazılımcı firmanın sağladığı webservisler üzerinden gönderilmesi ve makinelerin planlı bakım zamanlarının otomatik olarak hesaplanması sağlandı.

Barkod Uygulamaları Gerçekleştirildi

İşletmede henüz barkodla takibi yapılmayan gelen – giden numuneler ile belirli noktalarda ürünle ilgili bilgilerin görülmesinin sağlandığı el terminalleri ve bilgisayarlar ile barkod uygulamaları geliştirildi.

Inhouse ERP Projesi Geliştirilmesi

Katmanlı mimari yapısında veritabanı, controller, model, araçlar, güvenlik ve UI katmanlarından oluşan, kendi geliştirdiğimiz bir çatı (framework) üzerinde çalışan bir kurumsal kaynak planlama yazılımı gerçekleştirildi.

İlgili yazılımda modüllerin yazılması günler mertebesinden saatler mertebesine indirildi ve kod tekrarının da önüne geçildi. Ayrıca standart yapının dışında kodlar geliştirilmesine de izin verilerek ilgili modüllerin özelleştirilebilmesine de imkan verilen bir yapı hazırlandı.

Mobil Uygulama Geliştirilmesi

Kişisel olarak önem verdiğimden dolayı mobil uygulamalara da bir paragraf açmak istiyorum. Bu alanda yeni olduğumu da itiraf etmeliyim. http://bit.ly/mkprj adresinden google playstore üzerindeki kişisel uygulamalarımı kontrol edebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda buraya yeni uygulamalar eklemeyi düşünüyorum. Bilvesile mobil uygulama görsel ve içerik görsellerini hazırlayan kardeşime de teşekkürlerimi not düşeyim.